• Novinky
 • Návšteva
 • Materiál
 • Galéria
 • Aktivity
 • Kto sme
 • Vaše odkazy
 • Kontakty
 • Novinky

  Liga proti rakovine - Deň narcisov 12.04.2013

  Dňa 12. apríla 2013 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky "Deň narcisov 2013" Ligy proti rakovine pod vedením RNDr. Ľubomíry Cimbalovej.  Rozlúčka s pani profesorkou Mgr. Evou Kellemesovou

  - Po dlhoročnej praxi sa lúčime s vedúcou onkologického krúžku (jediného v Košiciach) pani profesorkou Mgr. Evou Kellemesovou, ktorá nám odovzdala veľa vedomostí. Okrem iného navštevovala s nami aj deti na oddelení detskej onkológie, rôzne pútavé besedy a chodila s nami na workshopy do Bratislavy. Zúčastňovali sme sa aj finančných zbierok pre onkológiu. Srdečne Vám ďakujeme za vzdelanie, pekné spomienky, za more skúseností, ktoré ste nám odovzdali, budete nám chýbať!  Workshop z onkologickej výchovy a pochod Avonu proti rakovine prsníka

  V dňoch 14.-17. júna organizovala Liga proti rakovine v Bratislave Workshop z onkologickej výchovy vo forme prednášok a besied o dôležitosti výživy a stravovania ako aj prevencii proti rakovine.
  16. júna od 13:00 hodiny začal program venovaný pochodu Avonu proti rakovine prsníka pri Eurovei-nákupnom centre v Bratislave.
  O 15:00 sa uskutočnil pochod popri Dunaji - Vajanského nábrežím, okolo Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí a späť ku nákupnému stredisku Eurovea.
  Kultúrny program trval do večera.
  Tejto akcie sa zúčastnili dve žiačky.
  Katka Kovácsová a Laura Miňová z 1.D triedy, ktoré navštevujú krúžok onkologickej výchovy pod vedením pani profesorky Mgr. Evy Kellemesovej.
  Absolvovali prehliadku mestom.
  Navštívili Prezidentský palác - bol voľný vstup, prehliadka Bratislavského hradu.  Workshop z onkologickej výchovy a pochod Avonu proti rakovine prsníka  Beseda

  - Dňa 24. apríla 2012 sa uskutočnila na Onkologickom krúžku beseda s dermatovenelogičkou MUDr. Zuzanou Kožuchovou o nádorových ochoreniach koži a prevencii
  - Beseda veľmi zaujala všetkých prítomných


  Deň narcisov


  - Naša škola sa zapojila aj tohto roku do tejto akcie, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Žiaci onkologického a biologického krúžku ako aj žiaci, ktorí v minulom školskom roku absolvovali krúžok, vytvorili dobrovoľnícke skupiny pod vedením Ligy proti rakovine v Košiciach a vedúcich krúžkov pani profesorky Kellemesovej a Cimbalovej. V uliciach Košíc, ako aj na našej škole realizovali finančnú zbierku pre onkologických pacientov. Žiaci spolu vyzbierali 2708 Eur, z toho na našej škole 123 Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, ale aj tým, ktorí sa zapojili. Uvádzame mená dobrovoľníkov, aj sumy, ktoré vyzbierali:  135Eur
  Gáborová Nikola
  Semanová Barbora
  Miňová Laura
  Janičová Katarína

  165 Eur
  Takácsová Patrícia
  Masicová Dana
  Leitnerová Zuzana
  Harakaľová Annamária

  138 Eur
  Bednaříková Ivana
  Hudáková Diana
  Kaduková Erika
  Bednaříková Alena

  158 Eur
  Štoffová Adriana
  Miklušová Juliana
  Labancová Zuzana
  Kudráčová Denisa

  182 Eur
  Miklošová Stanislava
  Al-Husseinová Susan
  Hájeková Karolína
  Sivá Soňa

  204 Eur
  Sibertová Michaela
  Balonová Lucia
  Gregušová Jana
  Matejová Gabriela

  193 Eur
  Fabríciová martina
  Horváthová Marieta
  Lukáčik Adrián
  Popovičová Andrea

  165 Eur
  Sabatová Ľudmila
  Petrušová Adriana
  Kavická Michaela
  Kutná Lucia

  195 Eur
  Kordiak Alex
  Vargová Veronika
  Petrilová Michaela
  Bavoľárová Natália

  178 Eur
  Iľaš Tomáš
  Kopčík Viktor
  Maďar Matej
  Kmec Viliam

  162 Eur
  Klímová Jana
  Ferková Anita
  Juhásová Nikola

  161 Eur
  Ivanová Dominika
  Kovácsová Katarína
  Zárecký Dávid
  Gala Michal

  247 Eur
  Kostecký Michal
  Ondreják Matej
  Žiaček Peter
  Biben Jozef

  132 Eur
  Tutková Miriam
  Zambová Karin
  Titková Denisa
  Jančová

  175 Eur
  Palková Ľubomíra
  Obušeková Andrea
  Sajenková Martina
  Jančová

  123 Eur
  V škole zbierali :
  Marikovská Patrícia
  Rozprávková Deana
  Molnárová Lívia
  Stolárová Bianca

  Deň Narcisov 2012


  - 13. Apríla 2012 sa žiaci navštevujúci onkologický krúžok zapojili do verejnej finančnej zbierky (foto)


         

  Poďakovanie za sponzorský dar 09.01.2012


         

  Workshop v Bratislave (20-22. október 2011)


  - uskutočnil sa v rámci Týždna proti rakovine
  - úmysel zapojiť zúčastnených študentov do tradičného Dňa jabĺk, ktorý je kľúčovým dňom Týždňa proti rakovine
  - pre zobrazenie fotografií kliknite tu

  21. októbra sa uskutočnil Deň jabĺk

  Anketa


  1. Čo si myslíte o zdravej výžive ?
  2. Stravujete sa zdravo ?
  3. Ako často konzumujete zeleninu ?
  4. Máte radi zeleninové, prípadne ovocné šaláty ?

  - Vaše odkazy na túto anketu nám zanechajte tu

  Deň narcisov - 15. ročník


  - žiaci onkologického krúžku vyzbierali 1739,63 € v uliciach Košíc a škole
  - z toho sa v škole vyzbieralo 175,39 €
  - suma sa využije pre onkologických pacientov
  - srdečne ďakujeme

  Michal Kuc (kontakt)