• Novinky
 • Návšteva
 • Materiál
 • Galéria
 • Aktivity
 • Kto sme
 • Vaše odkazy
 • Kontakty
 • Návšteva

  - návšteva Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach na Paulínyiho ulici č. 63

  - žiaci z onkologického krúžku sa zoznámili s aktivitami centra a ich spoluprácou s vyliečenými onkologickými pacientami prostredníctvom 3 vyliečených onkoloických pacientiek

  - návšteva psychologičky PhDr. Heleny Kukurovej, ktorá vysvetlila príčiny vzniku rakoviny z psychologického hľadiska

  - návšteva dermatologičky MUDr. Zuzany Kožuchovej, ktorá oboznámila žiakov o nebezpečenstve rakoviny kože a o príčinách ich vzniku (pani doktorka je absolventka Šrobárky)

  - návšteva Cytodiagnostického laboratória na Poloklinike Sever v Košiciach a beseda s patológom MUDr. Jozefom Bodnárom, ktorý žiakov oboznámil s rôznymi druhmi rakoviny a názorne im ukázal mikroskopické rozdiely medzi zdravou a rakovinovou bunkou cez počítač (pán doktor je absolventom Šrobárky)

  - návšteva urológa MUDr. Tomáša Kičku, ktorý poukázal na riziká rakoviny obličiek a močových ciest (pán doktor je absolvent Šrobárky)

  - návšteva gynekologičky MUDr. Marty Jelenekovej, ktorá vysvetľovala príčiny vzniku rakoviny krčka maternice, prsníkov a prevenciu

  - návšteva Onkologického ústavu FN L. Pasteura v Košiciach a beseda s onkológom MUDr. Karolom Jutkom, ktorý nám názorne ukázal spôsob ožarovania pacientov pri rádioterapii

  Michal Kuc (kontakt)