Organizácia školského roku 2000/2001

 

 

01.08.2000                               Úvodné pedagogická porada, porada vedúcich PK, zasadnutia PK

 

30.08.2000                               Porada: schválenie základných dokumentov, porada s učitežmi v jazykových triedach

31.08.2000                               Porada s triednymi učitežmi, pedagogická porada (kom. skúšky, pedagogická dokumentácia, organizácia šk. roka)

28.-31.8.2000           Rozdielové skúšky, opravné skúšky, zasadnutia PK

04.09.2000                               Slávnostné otvorenie školského roka

12.09.2000                               Porada vedenia školy s novými členmi pedagogického zboru

12.09.2000                               Porada vedenia školy s triednymi učitežmi 1. ročníka

14.09.2000                               Ekologické účelové cvičenie

21.09.2000                               Zasadnutie výboru ZR + tr. schôdze ZR – 1. ročník

07.10.2000                               Imatrikulačný ples

17.10.2000               Pedagogická porada

26.10.2000                               Zasadnutie výboru + tr. schôdze ZR

30.10.-01.11.            Jesenné prázdniny

06.-10.11.                  Štvrročné písomné práce

14.11.2000                               Štvrročná hodnotiaca porada, pedagogická porada, porada tr. 4. ročníka

13.-17.11.                  Zber papiera

17.11.2000                               Angické divadlo

19.-26.11. 2000        Slovensko-nemecko-francúzsky seminár – Cursdorf

6.12.2000                  Súaž o najkrajšiu triedu a vyhodnotenie zberu papiera

8.-9.12.2000             Stužkové slávnosti

15.-21.12.2000         Benefičný tyždeň

19.12.2000                               Deň Šrobárky

21.12.2000                               Benefičná diskoteka

22.12.2000               Návšteva divadelného prestavenia

23.12.-5.1.2001        Vianočné prázdniny

15.-19.01.2001         Polročné písomné práce

18.01.2001                               Informačný deň, zasadnutie výboru ZR, tr. schôdze ZR

25.01.2001               Klasifikačná porada za 1. polrok

31.01.2001                               Vydavanie vysvedčení

01.02.2001                               Kultúrne podujatie

02.02.2001                               Polročné prázdniny

03.02.2000               Ples Šrobárky

13.02.2001                               Pedagogická porada

15.02.2001                               Výbor ZR

19.-23.2.2001           Jarné prázdniny

12.-16.3.2001           Zasadnutia PK

19.-24.3.2001           Trištvrročné písomné práce

22.03.2001                               Výbor ZR

29.03.2001                               Deň učitežov

10.04.2001                               Trištvrročná hodnotiaca porada

10.04.2001                               Písomné maturitné skúšky zo SJ

10.04.2001                               Ekologické účelové cvičenie (1.-2. ročník)

11.04.2001                               Písomné maturitné skúšky z AJ

19.04.2001                               Triedne schôdze ZR, výbor ZR

12.-17.4.2001           Vežkonočné prázdniny

27.04.2001                               Kalamajky

27.04.2001                               8. Kalamajkový  ples

07.05.2001                               Talentové skúšky z Aj a Nj

09.05.2001                               Prijímacie skúšky do 1. ročníka

10.05.2001                               Klasifikačná porada pre triedy 4. ročníka

14.-18.5.2001           Akademický týždeň

15.05.2001                               Pedagogická porada – ústne maturitné skúšky, aktuálne pedagogické problémy

17.05.2001                               Klasifikačná porada pre triedy 4. ročníka

18.05.2001                               Rozlúčková slávnos maturantov

21.-25.5.2001           1. Maturitný týždeň

21.-25.5.2001           Ekologické cvičenie 3. ročník  +  turistika

28.5.-1.6.2001          2. Maturitný týždeň

7. – 15.6.2001          Porada vedenia školy s vedúci PK

7.-13.6.2001             Záverečné písomné práce

14.06.2001                               Informačný deň

22.06.2001                               Termín ukončenia klasifikácie

25.06.2001                               Klasifikačná porada za 2. polrok

25.-28.6.2001           Protidrogový týždeň

29.06.2001                               Záver školského roka

29.06.2001                               Vyhodnocovacia porada

 

 

Výlety a exkurzie:

19.-21.05.2001

25.-27.05.2001

26.-28.05.2001

22.-24.06.2001

 

Jednodňové výlety:

26.06., 27.06., 28.06.,

 

Prázdniny:

Jesenné:                    30.10.-01.11. 2000 

Vianočné:                  23.12.-05.01.2001

Polročné:                   02.02.2001

Jarné:                         19.02.-23.02.2001

Vežkonočné:              12.04.-17.04.2001  

Letné:                         01.07.-31.08.2001