21. STUDENTSKA RADANapriek snahe predsednicky studentskeho parlamentu - Soni Popo vicovej sa nam nepodarilo ani v skolskom roku 1995/96 naplnit povodne plany. Nestretli sme sa s velkym zaujmom o studentsku samospravu /zatial/ a ani s nadsenim u samotnych studentov. Tymto nemame na mys li, ze institucia tohto alebo podobneho charakteru by bola pre skolu a studentov nepotrebna. Nazdavame sa, ze vinu na stave veci nenesie len vedenie studentskej samospravy, ale aj znacna roztriestenost vzajomnej triednej spoluprace.
Aj mala zaangazovanost moze znamenat maly uspech. Ten sme do siahli aspon ciastocne organizovanim zberu papiera. Akcia separovaneho zberu sa zatial neujima z dovodu nepochopenia zo strany studentov nas ho gymnazia. Planovali sme sa zapojit este tohto roku do organizovania cyklistickeho preteku KOSICE - RUZIN - KOSICE, ale zanietenost troch ludi nestaci. Tuto myslienku vsak nehodlame nechat zapadnut prachom, ale budeme sa snazit realizovat ju uz s novozvolenou studentskou sa mospravou v buducom skolskom roku, a to pri prilezitosti DNA VYZVY - CHALLANGE DAY.
Do buduceho roka si kladieme ako hlavny ciel pozdvihnut funkciu studentskeho parlamentu, zvysit pocet akcii pre studentov a urcitym sposobom koordinovat cinnost studentov a tried. Chceli by sme apelovat aj na triedy hrajuce sa na svojom piesocku , aby nam pomohli a my, ostatni, budeme zasa moct pomoct im.
Trojrocna existencia nasej studentskej samospravy zatial velku dieru do sveta neurobila, my vsak dufame, ze postupnym nadobudanim skusenosti sa nam bude darit viac a viac.
BR>

22. GRANTYV sk. roku 1995/96 vypracovali nasi profesori spolu so ziakmi nie kolko hodnotnych projektov, ktore schvalila nadacia OPEN SOCIETY FUND a pridelila nam financne prostriedky na ich realizaciu vo vyske 36.150.- SK.


Koordinator projektu Grant v SK Nazov projektu

Ing. Vrabel Jozef 7.500 Kalamajky
RNDr.Olcakova Viera 5.500 Enviromentalny klub
Ing. Baraniakova Zita 4.750 Nemecky klub
RNDr.Scholtz Elemir 4.000 Oknom fyziky do sveta poznania
PhDr. Martincokova Elena 3.400 Jazykovo - diskus ny klub

OPEN SOCIETY FUND nam poskytla GRANT - pocitac SERVER na zapojenielsa do medzinarodnej siete INTERNET.

Okresny urad - oddelenie regionalneho rozvoja nam poskytol GRANTlna tieto aktivity

Mgr. Matto Jan 5.000 Organizacia spor tovych popoludni
RNDr.Olcakova Viera 6.000 EKO - Srobarky23. USPECHY ZIAKOV
Celostatne uspechy:

1. Pavol Joppa 3.C, Nemanja Bengin 3.F
- 2. miesto v celost. prehliadke SOC v odbore chemia Nazov prace: Synteza noveho analogu indoloveho fytoalexinu - brasininu
2. Gabriela Ducaiova 4.A
- 8. miesto v BiO
3. Peter Karpaty 3.A
- 12. miesto v BiO
4. Skolsky casopis
- 1. miesto v Slov. literarnej prehliadke - PhDr. Katreniakova O.Regionalne kola:

1. Andrea Topolovska 4.C
- 1. miesto v sutazi Za krasu slova
2. Gabriela Ducaiova 4.A
- 3. miesto v BiO
3. Peter Karpaty 3.A
- 6. miesto v BiO
4. Gabriela Pavlova 2.D
- 13. miesto v GeO
5. Marian Repasan 3.C
- 4. miesto vo FO, kat. B
6. Tomas Samuely 1.C
- 16. miesto vo FO, kat. D
7. Slavka Varholova 1.C
- 8. miesto v MO, kat. C
8. Michal Bobovsky 1.E
- 10. miesto v MO
9. Pavol Joppa 3.C, Nemanja Bengin 3.F
- 1. miesto v prehliadke SOC odbor chemia
10. Peter Smekal 3.C
- 3. miesto v sutazi O najlepsieho studenta Aplikovanej ekonomie
11. Jan Vyrostko, Tomas Janitor, Dusan Cerhaty, Peter Filo 3.C
- 1. miesto v sutazi MESE Batovej nadacie
l2. Magdalena Vilhanova l.F
- 1. miesto v prednese poezie vo Hviezdoslavovom Kubine
13. Gabriela Magurova 1.D
- 1. miesto v prednese prozy vo Hviezdoslavovom Kubine
14. Peter Karpaty 3.A
- 3. miesto v nemeckej olympiade, kat. B
15. Linda Skalicka 4.E
- 2. miesto v anglickej olympiade
16. Ervin Hulic 1.E
- 3. miesto v nemeckej olympiade, kat. C

Okresne kola:

1. Zuzana Kapustova 1.C
- 1. miesto v Hviezdosl. Kubine v proze
2. Sona Hruskova 2.C
- 1. miesto v Hviezdosl. Kubine v poezii
3. Magdalena Vilhanova 1.F
- 2. miesto v Hviezdosl. Kubine v poezii
4. Ladislav Michnovic 2.C
- 9. miesto v sutazi Co vies o hviezdach
5. Gabriela Magurova 1.D
- 2. miesto v prednese prozy vo Hviezdoslavovom Kubine
Mestske kola:

1. Michal Pastirak 2.D
- 3. miesto v behu na 110 m
- 5. miesto v hode ostepom
2. Helena Chrzanova 1.E
- 3. miesto v hode diskom
- 3. miesto v behu na 200 m
3. Martina Mikulasikova 1.D
- 3. miesto v behu na 1500 m
4. Adriana Kolarcikova 4.D
- 5. miesto v behu na 100 m
5. Tana Svidova, Dana Javorska, Slavka Rusnakova 3.E
- 1. miesto v sutazi Co vies o starych Kosiciach
6. Sona Popovicova 2.B
- 2. miesto v sutazi o richtara mesta
7. Pavol Joppa 3.C, Nemanja Bengin 3.F
- 1. miesto v SOC odbor chemia
8. Jaroslava Ivanova 3.D
- 3. miesto v SOC odbor chemia
9. Jan Baksay 2.F
- 3. miesto v sutazi v programovacom jazyku C
1O. Vladimir Udodik 2.F
- 4. miesto v sutazi v programovacom jazyku C
11. Karin Oroszova 2.F
- 2. miesto v prednese poezie - Matica slovenska
12. Juraj Jalc 2.F
- 5. miesto v behu na 1500 m24. VYCHOVNE PORADENSTVO
Praca VP v sk. r. l995/96 bola zamerana na oblasti:
l. Profesijneho vyvoja
- informacie prostrednictvom informacneho panela
- prostrednictvom pocitacovej diskety
- individualne informacie
- besedy o studiu na VS
2. Spolupraca s PPP prostrednictvom PhDr. Capovej
a/ v tretom rocniku - profesijne usmernenie ziakovl testovou metodou
b/ v prvom rocniku boli prevedene sometricke testy s adaptacnyml zameranim
c/ PhDr. Capova pracovala i s klientelou majucou osobnostnel problemy.
3. Triedni profesori sa zaujimali hlavne o problemy adaptacie sal na stredoskolske studium a na moznosti vysokoskolskeho studia.l


25. ZDRAVOTNA SLUZBA PRE ZIAKOV
Zdravotnu starostlivost nasim ziakom zabezpecovala MUDr. EvalStarkova - Poliklinika Stare mesto, Pivovarska 15 v Kosiciach.

Zubnu starostlivost zabezpecoval MUDr. Stanislav Kascak -lPoliklinika Stare mesto, Sverdlovova 27 v Kosiciach.26. BATA JUNIOR ACHIEVEMENT
Nadacia Bata Junior Achievement je slovenskou castou nadacie Junior Achievement. Zalozil ju pan Tomas Bata. Mladym ludom poskytuje moznost vstupit do sveta ekonomie a podnikania formou vyukovych programov aplikovana ekonomia, zaklady podnikania a projekt Fome. Aj tento rok bezal na skole dalsi rocnik programu AE. Zucastnila sa ho trieda 3.C. V ramci programu si 20 studenti a ucitel AE Ing. Ji ri Vacek zalozili studentsku spolocnost TRICES, s.s. Prezidentom bol zvoleny Viliam Fedak. Manazment podniku dalej tvorili: viceprezident marketingu Peter Smekal, viceprezident vyroby Martin Belak, viceprezi dent ludskych zdrojov Jan Vyrostko a viceprezidentka financii Eva Sol tesova.
Prvym a najoriginalnejsim vyrobkom bol SROBARSKY KALENDAR, ktory spolocnost vyrobila v spolupraci s pani riaditelkou PhDr. Janou Tesse rovou. Z 550 ks sa predali takmer vsetky. Druhou aktivitou bola orga nizacia reprezentacneho plesu Srobarky (7.02.1996). Firma zorganizova la jeden lyziarsky vylet a vyrobila a predala SROBARSKE PERA.
Pocas svojho posobenia dosiahla spolocnost cisty zisk vo vyske 4.311.- Sk. Dokazala zhodnotit vklady 30 akcionarov vo vyske 300 % (60.- Sk pri nominalnej hodnote 20.- Sk za akciu).27. VELTRH STUDENTSKYCH SPOLOCNOSTI
Vyvrcholenim cinnosti studentskych spolocnosti bol Veltrh studentskych spolocnosti. Regionalny veltrh vychodoslovenskych spolocnosti sa konal 3. maja 1996 v byvalej budove verejnej kniznice Jana Boccatia v Kosiciach na Hlavnej ulici. Sedemnast spolocnosti prezentovalo svoje vyrobky, sluzby a vysledky. Hodnotila nielen odborna porota, ale aj navstevnici. Z 9 kategorii ziskala TRICES s.s. tri prvenstva: najlepsi vyrobok, najlepsia vyrocna sprava, najvyssie dividendy. Tym sa stala najuspesnejsou spolocnostou vychodneho Slovenska a postupila na celoslovenske kolo, ktore sa uskutocnilo len za pritomnosti clenov porot jednotlivych regionov 8. maja 1996 v Bratislave. Aj tu dosiahla TRICES s.s. uspech, pretoze jej vyrocna sprava sa stala NAJLEPSia VYROCNOU SPRAVOU STUDENTSKEJ SPOLOCNOSTI na Slovensku.28. SUTAZ O NAJLEPSIEHO STUDENTA APLIKOVANEJ EKONOMIE
O najlepsieho studenta aplikovanej ekonomie za firmu Trices, s.s. sutazil Peter Smekal. Umiestnenim sa na 3. mieste v regionalnom kole postupil na Vikend mladych lidrov. Konal sa pocas vikendu 12.-14. aprila 1996 na zamku v Topolciankach. Program pozostaval z roznych prednasok na ekonomicku, ale i spolocensku temu a nakoniec nasledovala pripadova studia. Boli vybrani traja najlepsi studenti.


29. MEDZINARODNE STUDENTSKE FORUM
Sutaz Medzinarodne studentske forum (ISF) bola organizovana v anglictine. Z prihlasenych studentov sa na zaklade pisomnych testov a interview (v Bratislave) vybrali tridsiati najlepsi. Ti sa zucastni li vikendu ISF v Trencianskych Tepliciach (24.-26.06.1996). Firmu Tri ces, s.s. reprezentoval jej prezident Viliam Fedak. V hoteli Jalta ma li studenti prednasky, pracovali vo workshopoch a rozpracovavali pri padove studie. Traja porotou vybrani pocestuju do Kanady na celosveto ve Medzinarodne studentske forum.30. SUTAZ MESE
Studenti v AE sa zucastnuju mnohych sutazi. Jednou z nich je aj sutaz MESE. Ide o simulacne ekonomicke cvicenie. Regionalna sutaz bola v Kosiciach a Presove. Spolocnost Trices, s.s. sa jej zucastnila dna 17. maja 1996 v hoteli Centrum. Sutazny tim tvorili studenti Tomas Janitor, Jan Vyrostko, Dusan Cerhaty a Peter Filo. Vybojovali PRVE miesto - postupili do celoslovenskej sutaze.
Za velmi aktivnu pomoc nasej Firme TRICES s.s. chceme podakovat pani riad. PhDr. Jane Tesserovej , Ing. Jirimu Vacekovi vyucujucemu aplikovanej ekonomie, RNDr. Viere Olcakovej triednej prof.