Tomáš Janovic

básnik, spisovateľ, textár, scenárista

Tomáš Janovic

          Narodil sa 22. mája 1937 v Bratislave v úradníckej rodine. Základnú školu vychodil v Bratislave, kde začal chodiť aj do gymnázia. Zmaturoval však na II. Gymnáziu v Košiciach na Šrobárovej č. 46 v školskom roku 1953 / 54. Potom absolvoval štúdium slovenčiny a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokej školy v roku 1960 nastúpil do redakcie satiricko-humoristického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1990. V súčasnosti sa venuje literárnej tvorbe. Žije v Bratislave.

          Tomáš Janovic je predovšetkým satirikom a múdrym a posmutnelým klaunom našej literárnej scény, generačný druh Lasicu a Satinského. Jeho mnohostranné literárne záujmy smerujú od satirickej poézie a prózy pre dospelých(Epigramatika, Ko(z)mické piesne, Moje najmilšie hriechy, Najsmutnejšie anekdoty), pre deti a mládež , k textom piesní, až po rozhlasové hry (O žuvačkovom kráľovstve, Kľúčikové kráľovstvo, Snehuliaci) a scenáre televíznych hudobno-zábavných programov (My sme malí muzikanti). Aj pri najzávažnejších témach, akými sú vojnové reminiscencie, rasové prenasledovanie, koncentračné tábory, sú mu vzdialené silné slová. Emotívny účinok dosahuje až prekvapujúco jednoduchým radením slov a faktov. Jednoduchosť a priezračnosť bez zložitých abstrakcií je doménou v jeho tvorbe. Dokáže využívať a kombinovať aj prvky absurdného humoru a nonsensu. Hravosť, poeticko-humoristický nezmysel, irónia a sebairónia sú prostriedky, ktorými dokáže veľmi účinne a presvedčivo navodiť komické situácie. V tvorbe pre deti, hlavne v dramatickej, okrem hravosti, humoru a fantázie, podnetne uplatňuje partnerstvo rozprávača - autora s deťmi s lyrickým ladením, čím sa mu darí navodiť dramatické napätie s vtipne komponovanými príbehmi, ktoré pútavosť ešte umocňujú. Jeho detská tvorba, najmä Rozprávkové varechy, Din a Dan, Drevený tato, Jeleňvízor patria k čitateľsky najúspešnejším na našom knižnom trhu. Autorov neochabujúci humorno-aforistický pohľad na dnešný svet potvrdzujú aj jeho knihy z ostatných rokov Dostal rozum a Nikoho nezabije.
Janovicove rozprávky boli preložené do češtiny, slovinčiny a srbčiny.

          Za svoju tvorbu Tomáš Janovic dostal viacero vydavateľských cien, Cenu Haškovej Lipnice (1985) a zápis na Eestnú listinu H.CH. Andersena (1985).

          Napísal aj niekoľko scenárov pre televízne hudobno- zábavné programy.