VYROBILI SME PRE VÁS

 

 

 

·                     2001    Novorocny pozdrav, navrh PhDr Jana Tesserova, kresba skoly Maria Auerova, tlac Typopress

·                     2001    Rocenka skoly za rok 2000/2001 - text PhDr. Jana Tesserova - tlac Typopress

·                     2001    Siesty Diar Srobarcana na rok 2001/2002 - vyroba Studentska firma Profee - 3.A, 3.B trieda

·                     2001    Studentske slovo - dve vydania - Redaktorka Mgr. Lucia Formenderova

·                     2001    Dakovne pohladnice - navrh PhDr. Jana Tesserova - vyroba TYPOPRESS 

·                     2001    Dakovne diplomy pre studentov - navrh PhDr. Jana Tesserova - vyroba TYPOPRESS 

·                     2001    Tasky - Firma ACES s.s, 3.A, 3.C 

·                     2001    Rozsirene multimed. CD o skole - Samuel Kupka, 4.C 

·                     2000    Srobarsky diar - Firma ACES s.s., 3.A, 3.C 

·                     2000    Rocenka za sk. rok 1999/2000 - navrh PhDr. Jana Tesserova - vyroba TYPOPRESS 

·                     2000    5. Diár Šrobárčana na rok 2000/01, návrh - Študentská firma ACES, 3.C, tlač- Copycentrum, Košice 

·                     2000    Obaly na spisy s logom školy, návrh PhDr. Jana Teššerová - tlač - Typopres a.s. Myslava

·                     2000    Kalamajkové srdiečka z keramiky, návrh Kabinet Pod Palmou, výroba SŠUV, Košice

·                     2000    Multimediálne CD o Šrobárke, Samuel Kupka študent 3.C triedy.

·                     2000 Novoročná pohľadnica/Novoročný pozdrav PF 2000, zimná pohľadnica školy, návrh: PhDr. Jana Teššerová, Foto: Adolf Materna, Úprava: Martin Pješ – 4.C, výroba: Typopress

·                     1999 Perá Šrobárky pri príležitosti 2. reprezentačného plesu absolventov Šrobárky, Študentská firma TREES – konzultantka Ing. Lena Vacková

·                     1999 Obaly na spisy pri príležitosti 2. reprezentančého plesu abs. Šrobársky, návrh: PhDr. Jana Teššerová, výroba: reklamná agentúra Progres prom.

·                     1999 Reklamné predmety: sponky na spisy, otvárač na fľače, otvárač na listy, kľúčenka, návrh: PhDr. Jana Teššerová, návrh loga: Martin Pješ – 3.C, výroba: reklamaná agentúra MONITOR, Distribúcia: š.s. TREES

·                     1999 Igelitová taška, návrh: Martin Pješ – 3.C, výroba: reklamná agentúra Hillon

·                     1999 Hrnčenky, návrh: Študentská firma TREES, výroba: reklamná agentúra Prešov

·                     1999 Bulletin školy, návrh a slovenský text: PhDr. Jana Teššerová, Predkad do Nj: PhDr. Tatiana Mikitová, preklad do Aj : Dan Lowman, Preklad do Frj: Mgr. Katarína Šulíková, tlač: Typopress

·                     1999 Almanach v nemeckom jazyku, Autorka: PhDr. Tatiana Mikitová, tlač : Typopress - sponzorsky

·                     1999 4. študentský diar (šk. rok 1999/2000), Študentská firma OFEX 3.C, výroba: OMIKRON

·                     1999 4. Kalendár Šrobárky PF 2000, návrh: Študentská firma OFEX – konzultantka Ing. Lena Vacková, Mgr. Tatiana Andrášová, výroba: reklamná agentúra KK

·                     1997 -98 Tretí šrobársky kalendár – k 25. výročiu Kalamajok, návrh. PhDr. Jana Teššerová, výroba: Typopress

·                     1997 -98 The srobshocks, študenti 3.F, Jazyková redaktorka: Mgr. Katherine Mayer

·                     1997 -98 2. diár Šrobárčana (šk. rok 1997/98), Študentská firma PHOENIX – 3.D trieda – konzultantka Ing. Lena Vacková

·                     1998 - 98 3. diár Šrobárčana (šk. rok 1998/99), Študentská firma TREES – 3.C trieda

·                     1998 Šrobárska pohľadnica, návrh: PhDr. Jana Teššerová, výroba: reklamná agentúra – JES

·                     1998 Almanach vlastnej tvorby študentov, Redakčná rada: PhDr. Oľga Katreniaková, Mgr. Magdaléna Mašľanová, PhDr. Žofia Figelová, tlač: Typopress

·                     1997 Druhý šrobársky kalendár – s fotografiami študentov, návrh: PhDr. Jana Teššerová, viliam Fedák, Peter Smékal, výroba: Firma Vienala, Foto: Adolf Materna

·                     1997 1. študijný preukaz (šk. rok 1996/97), návrh. PhDr. Jana Teššerová, viliam Fedák, Peter Smékal, tlač: OMIKRON

·                     1997 Druhé šrobárske tričko pri príležitosti 1. reprezentačného plesu absolventov Šrobárky (február 1997), návrh: Študentská firma ŠTOS

·                     1995-96 Prvý šrobársky kalendár s fotografiami profesorov, návrh: PhDr. Jana Teššerová, viliam Fedák, Peter Smekal, Realizácia: Študentská firma TRICES – 3.C – konzultant AE – Ing. J. Vacek, tlač: VIENALE

·                     1995-96 Perá s logom Šrobársky, Študentská firma TRICES – 3.C

·                     1996 Prvé šrobárske cédečko – soundtrack, kalamajkoši

·                     1996 Prvá šrobárska šiltovka, 2.A trieda – Fanclub – koordinátorka RNDr. Viera Olčáková

·                     1996 Obaly na maturitné vysvedčenie, návrh: PhDr. Jana Teššerová, výroba: SOU

·                     1996 Druhá kalamajková videokazeta, kalamajkoši

·                     1995 Prvé šrobárske tričko s logom školy, návrh: Študentská firma STUDEX – konzultant – Ing. J. Vacek, výroba: reklamné agentúra DANTE

·                     1995 Šrobársky fotoalbum, návrh: PhDr. Jana Teššerová, výroba: SOU

·                     1994 Prvá kalamajková videokazeta, kalamajši

·                     1994 Prvá šrobárska taška, návrh: PhDr. Jana Teššerová, výroba: CHEMOSVIT - SVIT

·                     1994 - 1999 Kalamajkový občasník – semtamník, kalamajkoši

·                     1994 Erb Šrobárky, návrh: Radek Pšenička – 4.D – 1994, realizácia: Zuzana S. – 4.F- 1994

·                     1994 Logo Šrobárky, Miroslav Paulík – študentská firma STUDEX

·                     1993 – 1999 Ročenky školy – šesť vydaní PhDr. Jana Teššerová – riad. školy

·                     1993 -1999 Školský časopis Študentské slovo, redakčná rada zodpovedná redaktorka: PhDr. Oľga Katreniaková

·                     1992 Almanach k 100-ročnici školy, riaditeľstvo školy + profesori školy

·                     1992 Visačky k 100-ročnici školy

·                     1992 3.E trieda z roku 1992/93– tr. profesorka PhDr. Jana Teššerová

·                     1991 - 1993 Ročenky školy – dve vydania, Riaditeľstvo školy + RNDr. Neitus Klein

·                     1990    Šrobársky odznak, návrh a výroba: PhDr. Jana Teššerová