Občianske združenie Priatelia Šrobárky

       pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice

 

                                                                         

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Info Z historie Stanovy Vyrocná správa 2% z dane Dakujeme

 

Vážená pani, vážený pán,               

    štáty a národy početné svojím obyvateľstvom sa môžu spoliehať na silu danú počtom, malé národy sa môžu spoliehať na silu svojho ducha.

    Povedané ústami klasika - vedomosť je sila. Je samozrejmé, že vzdelanie na dobrej úrovni možno nadobudnúť len v dobrej škole s dobrým vybavením.

       Priatelia školy a členovia pedagogického zboru založili občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj duševných hodnôt žiakov, rozvoj talentu nadaných žiakov a taktiež nadobudnutie špeciálnych učebných programov, ktoré by zlepšili vybavenosť školy.

       Odvolajúc sa na vyše 111 - ročnú tradíciu nášho gymnázia a v snahe zveľaďovať úroveň vzdelávacieho procesu obraciame sa na všetkých ľudí dobrej vôle.

         Všetci si uvedomujeme ekonomicky stiesnený priestor, v ktorom žijeme. Ale i napriek tomu, či práve preto, apelujeme na všetkých, ktorým je blízke vzdelanie, aby podľa svojich možností pomohli tomuto občianskemu združeniu plniť ušľachtilé zámery, ktoré si predsavzdalo.

          Bude nám cťou, ak sa Vy osobne alebo Vaša organizácia stanete členom Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky, prípadne sponzorom občianskeho združenia.

          Pochopením a podporou nášho zámeru sa stanete už dnes súčasťou vyššej duchovnej úrovne zajtrajška.

 

                                                                                              PhDr. Jana Teššerová

                                                                                                    správkyňa OZ