Celoškolský výbor Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

 • Stanovy Obcianskeho zdruzenia
 • ICO
 • Zápisnica 19.05.2005
 • Zápisnica 17.03.2005
 • Zápisnica 17.02.2005
 • Zápisnica 13.01.2005
 • Zápisnica 16.12.2004
 • Zápisnica 18.11.2004
 • Zápisnica 21.10.2004
 • Zápisnica 30.9.2004
 • Zápisnica 16.9.2004
 • Časový plán stretnutí
 • Zásady hospodárenia

  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice