[SUM radio]
Srob njusy
[o]14.11.1996
[o]21.11.1996
[o]9.1.1997
[o]16.1.1997
[o]23.1.1997
[o]30.1.1997
[o]7.2.1997
[o]6.3.1997
[o]13.3.1997
[o]3.4.1997
[o]17.4.1997
[o]5.6.1997

Srob njusy dodava agentura de Palma, to len aby sa nepovedalo
zvucka Srobnjusov vo .wav formate