Index of /zast/doc/2016/skvp

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[  ]1_Úvod.pdf13-Sep-2016 09:07 318K 
[  ]2.1_všeobecná charakteristika školy.pdf13-Sep-2016 09:07 949K 
[  ]3.1_Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy.pdf13-Sep-2016 09:07 234K 
[  ]3.2_Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu.pdf13-Sep-2016 09:07 169K 
[  ]3.3_Organizácia prijímacieho konania.pdf13-Sep-2016 09:07 207K 
[  ]3.4_Organizácia maturitnej skúšky.pdf13-Sep-2016 09:07 221K 
[  ]3.5_Vzdelávacie stratégie a metódy vyučovania.pdf13-Sep-2016 09:07 1.3M 
[  ]3.6_Školský učebný plán, zamerania a profilácia školy, profil absolventa školy.pdf21-Sep-2016 08:46 716K 
[  ]3.8_Organizácia vyučovania.pdf13-Sep-2016 09:07 371K 
[  ]3.9_Vyučovací jazyk.pdf13-Sep-2016 09:07 166K 
[  ]3.10_Materiálne a priestorovo-technické zabezpečenie.pdf13-Sep-2016 09:07 190K 
[  ]3.11_Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.pdf13-Sep-2016 09:07 263K 
[  ]3.12_Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov.pdf13-Sep-2016 09:07 523K 
[  ]3.13_Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy.pdf13-Sep-2016 09:07 205K 
[  ]3.14_Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.pdf13-Sep-2016 09:07 200K 
[  ]3.15_Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.pdf13-Sep-2016 09:07 290K