Index of /zast/doc/2017/skvp

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[  ]1_Úvod.pdf13-Oct-2017 14:19 480K 
[  ]2.1_Všeobecná charakteristika školy.pdf13-Oct-2017 14:19 911K 
[  ]3.1_Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy.pdf13-Oct-2017 14:19 292K 
[  ]3.2_Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu.pdf13-Oct-2017 14:19 111K 
[  ]3.3_Organizácia prijímacieho konania.pdf13-Oct-2017 14:19 143K 
[  ]3.4_Organizácia maturitnej skúšky.pdf13-Oct-2017 14:19 151K 
[  ]3.5_Vzdelávacie stratégie a metódy vyučovania.pdf13-Oct-2017 14:19 1.3M 
[  ]3.6_Školský učebný plán, zamerania a profilácia školy, profil absolventa školy.pdf25-Apr-2018 10:36 701K 
[  ]3.8_Organizácia vyučovania.pdf13-Oct-2017 14:19 280K 
[  ]3.9_Vyučovací jazyk.pdf13-Oct-2017 14:19 109K 
[  ]3.10_Materiálne a priestorovo-technické zabezpečenie.pdf13-Oct-2017 14:19 123K 
[  ]3.11_Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.pdf13-Oct-2017 14:19 196K 
[  ]3.12_Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov.pdf13-Oct-2017 14:19 440K 
[  ]3.13_Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy.pdf13-Oct-2017 14:19 140K 
[  ]3.14_Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.pdf13-Oct-2017 14:19 132K 
[  ]3.15_Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.pdf13-Oct-2017 14:19 201K