Suplovanie - PONDELOK 7. 5. 2018

Informácie pre žiakov - Učitelia

Dnes chýbajú títo učitelia:
Cimbalová Ľubomíra, Pejko Otomar, Palírová Alena, Kobulská Katarína, Kobulský Ján, Starostová Dana, Kňazovická Katarína, Szedláková Ľudmila, Karkošiaková Zlatica, Prokaiová Marianna, Siváková Daniela

TriedaHodinaUčiteľPredmetKto supluje
I.A2Bodnárová GabrielaANJIA -> JU2
4Dvorská ĽubomíraMATIA -> IID
5Letošníková PetraCHEIA -> IID
6Kňazovická KatarínaANJOravcová Silvia / IA -> OU1
I.A, I.C, I.B, I.D7Kristanová ĽudmilaNEJIA -> IB
I.B2Siváková DanielaTSVOdpadlo
4Palírová AlenaUKLŠolcová Emília
I.B, I.A, I.C, I.D7Karkošiaková ZlaticaNEJOdpadlo
I.C5Palírová AlenaUKLLabunová Jana
6Szedláková ĽudmilaDEJOdpadlo
I.D4Siváková DanielaTSVNovotná Zuzana
6Starostová DanaANJ->CHELetošníková Petra / IVA -> ID
I.D, I.B8Pejko OtomarINFVrabel Jozef
9Pejko OtomarINFOdpadlo
II.B7Kobulská KatarínaANJOdpadlo
II.C3Kobulská KatarínaANJOravcová Silvia
II.C, II.D7Siváková DanielaTSVOdpadlo
III.A4Szedláková ĽudmilaRUJKristanová Ľudmila
6Kobulská KatarínaANJMelichová Ingrid / JU1 -> IIIA
III.A, III.B, III.C, III.D8Palírová AlenaDEUOdpadlo
9Palírová AlenaDEUOdpadlo
III.B1Karkošiaková ZlaticaNEJOdpadlo
3Prokaiová MariannaBIOLetošníková Petra
7Palírová AlenaSJLLabunová Jana
III.B, III.D1Szedláková ĽudmilaRUJOdpadlo
III.C1Siváková DanielaTSVOdpadlo
2Karkošiaková ZlaticaNEJŠolcová Emília
3Karkošiaková ZlaticaNEJBugorčíková Dana
5Szedláková ĽudmilaRUJTóthová Mária
5Kňazovická KatarínaANJTóthová Mária / JU1 -> IVD
IV.A3Szedláková ĽudmilaRUJOdpadlo
IV.A, IV.B3Kristanová ĽudmilaNEJIA -> OU1
IV.A, IV.B, IV.D4Prokaiová MariannaBIOOdpadlo
5Prokaiová MariannaBIOOdpadlo
IV.A, IV.C, IV.D6Pejko OtomarINFPoradský Ján
7Pejko OtomarINFPoradský Ján
IV.B1Kobulská KatarínaANJBodnárová Gabriela
2Kobulská KatarínaANJMelichová Ingrid
IV.B, IV.D6Grutková MáriaCHEOU5 -> CHE
6->4Grutková MáriaCHEPresun 6->4 (OU5 -> CHE)
7Grutková MáriaCHEOU5 -> CHE
7->5Grutková MáriaCHEPresun 7->5 (OU5 -> CHE)
IV.C0Karkošiaková ZlaticaNEJOdpadlo
1Starostová DanaANJMelichová Ingrid
2Palírová AlenaSJLPartilová Lucia
3Palírová AlenaUKLPartilová Lucia
IV.D2Starostová DanaANJOdpadlo
2Kňazovická KatarínaANJOdpadlo
3Starostová DanaANJOdpadlo
3Kňazovická KatarínaANJOdpadlo

http://www.aScTimeTables.com - 4. 5. 2018 13:17:24
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice