Suplovanie - PIATOK 22. 6. 2018

Informácie pre žiakov - Učitelia

Dnes chýbajú títo učitelia:
Cimbalová Ľubomíra, Pejko Otomar, Palírová Alena, Matisová Zuzana, Ješková Zuzana, Coronič Marek, Oravcová Silvia, Prokaiová Marianna, Bugorčíková Dana, Andrášová Tatiana, Bodnárová Gabriela, Šolcová Emília, Baranová Lucia, Siváková Daniela, Dvorská Ľubomíra, Karkošiaková Zlatica(4-32)

TriedaHodinaUčiteľPredmetKto supluje

Školské výlety a exkurzie

http://www.aScTimeTables.com - 21. 6. 2018 10:48:44
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice